Fri frakt på alla beställningar över 200kr

Triconors dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Triconor bryr sig om din personliga integritet. För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar därför inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi lämnar/säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att beställa eller använda Triconors produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår användning av dina personuppgifter. Du godkänner även att Triconor använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster och produkter. Har du frågor som rör vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på order@triconor.se eller telefon 063-5541665.

Insamling och användning av data

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv och eller ditt företag på ett antal olika sätt, om du kontaktar oss på vår hemsida eller beställer våra produkter och tjänster, per e-post, brev eller telefon, när du interagerar på våra sociala medier eller anmäler dig till våra nyhetsbrev.

Denna information kan vara

 • Person och kontaktinformation - Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om.

 • Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information om produkter/tjänster. – Detaljer kring de produkter och tjänster du har köpt.
 • Finansiell information – kreditvärdighet.
 • Historisk information – Tidigare köp, betalnings och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Triconor – Hur du använder våra produkter och tjänster, orderbekräftelse när vi kontaktar dig.
 • Geografisk information – Din geografiska placering.
 • Information som du ger oss, finansiell och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan vara för att vi skall kunna förbättra vår information till er men även våra produkter och tjänster.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Triconors produkter och tjänster till våra kunder.

När du beställer produkter, tjänster och tecknar avtal med oss

 • Företagsuppgifter – Företag/organisation, Organisationsnummer, Adressuppgifter (leverans och faktura), Faktureringsinformation.
 • Kontaktuppgifter – Namn, E-post, Telefonnummer.
 • Tjänste och produktinformation – Tjänsteinformation, Produktinformation.

Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

När du kontaktar oss via Webbformulär

 • Kontaktuppgifter – Namn, E-post, Telefonnummer
 • Företagsuppgifter – Företag/organisation
 • Ärendeinformation – Meddelande

Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon

 • Kontaktuppgifter – Namn, e-post, telefonnummer.
 • Företagsuppgifter – Företag/organisation
 • Ärendeinformation – Meddelande

Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

 • Kontaktuppgifter – Namn, e-post, branschtillhörighet.

Rättslig grund. Berättigat intresse och samtycke.

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

 • Foto/video – Fotografier, Mingelbilder, Videofilmer

Rättslig grund. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller berättigat intresse eller samtycke.

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

 • Kontaktuppgifter – Namn, e-post
 • Företagsuppgifter – Företag/organisation
 • Ärendeinformation – Svar och omdömen, svar på frågor i löptext

Rättslig grund. Berättigat intresse och samtycke.

 

Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter – Logistikföretag och speditörer.
 • Betallösningar – Kortinlösande företag, banker och andra betaltjänsteleverantörer.
 • Marknadsföring – Print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer.
 • It-tjänster – Företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra it-lösningar.
 • Statliga myndigheter – Polisen, skatteverket eller andra myndigheter. Om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina Rättigheter

 • Du kan begära en kopia av den information vi har om dig.
 • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Triconor, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings och skattelagstiftning, bank och penningtvättslagstiftning.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy, vi kommer i de fall det sker meddela ändringen på www.triconor.se.

Kontakta oss

Om du har frågor angående dataskyddspolicyn så kontakta oss på order@triconor.se eller telefon 063-5541665

Personuppgiftsansvarig är Triconor AB 556814-8430, Orrviksvägen 3, 83294 Orrviken