Välkommen till Nya Triconor i Orrviken!

I vår fabrik tillverkas trosor och strumpor av högsta kvalitet. Den gamla strumpfabriken Triconor, som tidigare låg i Odenskog, har flyttat verksamheten till Orrviken utanför Östersund och drivs av nya ägare i ny regi.

Våra strumpor och trosor tillverkas med största omsorg, kvalitet, och miljöhänsyn där varje tråd har sin betydelse för det slutgiltiga resultatet. Produktionen sker fortfarade i enlighet med de traditioner som lade grunden för själva varumärket som etablerades 1969.