Välkommen till Triconor i Orrviken!

I vår fabrik tillverkas trosor och strumpor av högsta kvalitet. Tidigare låg strumpfabriken Triconor i Odenskog, men har idag verksamheten i Orrviken utanför Östersund.

Våra strumpor och trosor tillverkas med största omsorg, kvalitet, och miljöhänsyn där varje tråd har sin betydelse för det slutgiltiga resultatet. Produktionen sker i enlighet med de traditioner som lade grunden för själva varumärket som etablerades 1969.